Добре дошли в Общите условия на BitApp 24:

Когато навлезете в сферата на BitApp 24, пионерската платформа за търговия с криптовалути, ние ви каним да се запознаете с ръководните принципи, изложени в тези условия. Този документ съдържа нашата отдаденост на прозрачността, етичното поведение и съвместната работа в рамките на нашата динамична общност от търговци. Използването на BitApp 24 означава, че приемате тези условия, което спомага за сигурно и обогатяващо преживяване за всеки участник.

Регистрация на акаунт:

За да получите достъп до сферата на BitApp 24, водеща дестинация за търговия с криптовалути, трябва да потвърдите, че сте навършили поне 18 години или пълнолетие във вашата юрисдикция. Когато тръгвате на това пътешествие, по време на процеса на регистрация е задължително да предоставите точна и актуална информация. Запазването на поверителността на акаунта ви и на всички дейности, извършвани под негова юрисдикция, е ваша изключителна отговорност.

Оповестяване на риска:

Жизнеспособният пейзаж на криптовалутите се характеризира с присъща волатилност и търговията в него е свързана с определени рискове. Цените на криптовалутите могат да показват бързи колебания. Въпреки че BitApp 24 предоставя информация, ние се въздържаме от предоставяне на финансови съвети. Като потребител вие потвърждавате, че отговорността за решенията за търговия се носи единствено от вас, като ви призоваваме да извършите задълбочено проучване, преди да извършите каквато и да е сделка.

Забранени дейности:

В рамките на BitApp 24 спазваме кодекс на поведение, който забранява всякакво участие в неразрешени или незаконни дейности. Дейности като хакерство, измама, фишинг, пране на пари или действия, които противоречат на приложимите закони или разпоредби, са строго забранени. Като спазвате тези насоки, вие допринасяте за създаването на сигурна и законна среда.

Запазване на интелектуалната собственост:

Всички материали, включително лога, графики, софтуер и самият уебсайт, създадени от BitApp 24 и неговите лицензодатели, са защитени с права върху интелектуалната собственост. Без изрично писмено съгласие на потребителите е забранено да използват, възпроизвеждат, променят или разпространяват съдържание, защитено с авторски права. Този ангажимент защитава целостта на нашите творчески начинания.

Непрекъснат достъп и поддръжка:

BitApp 24 се стреми да осигурява безпроблемен достъп до платформата си, но поради непредвидени обстоятелства могат да възникнат периодични прекъсвания. Временното спиране на достъпа може да е необходимо за поддръжка, подобрения на системата или по други важни причини, целящи подобряване на вашия опит в търговията.

Етично поведение на потребителите:

В рамките на динамичната общност на BitApp 24 от потребителите се очаква да поддържат стандарт на поведение, който насърчава сигурността и функционалността на платформата. Неоторизираният достъп до акаунти на други потребители или дейности, които застрашават целостта на системата, са строго забранени, което засилва атмосферата на доверие и сътрудничество.

Прекратяване на сметката:

Въпреки че приветстваме потребителите с добре дошли в BitApp 24, запазваме правото си да спираме или прекратяваме акаунти, когато това е оправдано. Това може да се дължи на нарушаване на нашите Условия за ползване или други действия, свързани с поддържането на интегритета на платформата и стандартите на общността.

Обезщетение:

Като се ангажирате с BitApp 24, вие се задължавате да обезщетите и да предпазите BitApp 24, нейните филиали и служители от всякакви искове, загуби или щети, произтичащи от използването на платформата или нарушаването на нашите условия. Тази клауза подчертава общия ангажимент за отговорно и етично участие в платформата.

Навигацията в динамичната вселена на BitApp 24 е в съответствие с тези условия, като създава среда на доверие, уважение и почтеност.

Skip to content