Vítejte ve smluvních podmínkách společnosti BitApp 24:

Jakmile vstoupíte do sféry BitApp 24, průkopnické platformy pro obchodování s kryptoměnami, zveme vás, abyste se seznámili s hlavními zásadami uvedenými v těchto podmínkách. Tento dokument vyjadřuje naši oddanost transparentnosti, etickému chování a spolupráci v rámci naší živé komunity obchodníků. Používání aplikace BitApp 24 znamená, že s těmito podmínkami souhlasíte, což přispívá k bezpečnému a obohacujícímu zážitku pro každého účastníka.

Registrace účtu:

Chcete-li vstoupit do oblasti BitApp 24, předního místa pro obchodování s kryptoměnami, musíte potvrdit, že je vám nejméně 18 let nebo že jste dosáhli plnoletosti ve vaší jurisdikci. Když se vydáváte na tuto cestu, je nutné, abyste během procesu registrace poskytli přesné a aktuální informace. Za ochranu důvěrnosti vašeho účtu a všech činností prováděných v jeho rámci nesete výhradní odpovědnost.

Zveřejnění rizik:

Živý svět kryptoměn se vyznačuje přirozenou volatilitou a obchodování v něm s sebou nese určitá rizika. Ceny kryptoměn mohou vykazovat rychlé výkyvy. Společnost BitApp 24 sice poskytuje informace, ale zdržuje se poskytování finančního poradenství. Jako uživatel berete na vědomí, že odpovědnost za obchodní rozhodnutí spočívá výhradně na vás, a vyzýváme vás, abyste před provedením jakéhokoli obchodu provedli důkladný průzkum.

Zakázané činnosti:

V rámci BitApp 24 dodržujeme kodex chování, který zakazuje jakékoli zapojení do nepovolených nebo nezákonných činností. Činnosti jako hackerství, podvody, phishing, praní špinavých peněz nebo jednání v rozporu s platnými zákony a předpisy jsou přísně zakázány. Dodržováním těchto pokynů přispíváte k bezpečnému a zákonnému prostředí.

Zachování duševního vlastnictví:

Veškeré materiály, včetně log, grafiky, softwaru a samotných webových stránek, jejichž kurátorem je společnost BitApp 24 a její poskytovatelé licencí, jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Bez výslovného písemného souhlasu je uživatelům zakázáno používat, reprodukovat, upravovat nebo distribuovat jakýkoli obsah chráněný autorskými právy. Tento závazek chrání integritu našich tvůrčích snah.

Nepřetržitý přístup a údržba:

Společnost BitApp 24 se snaží poskytovat bezproblémový přístup ke své platformě, nicméně v důsledku nepředvídaných okolností může dojít k občasným poruchám. Dočasné pozastavení přístupu může být nezbytné z důvodu údržby, vylepšení systému nebo z jiných zásadních důvodů, jejichž cílem je zdokonalit váš obchodní zážitek.

Etické chování uživatelů:

V rámci živé komunity BitApp 24 se od uživatelů očekává, že budou dodržovat standardy chování, které podporují bezpečnost a funkčnost platformy. Neoprávněný přístup k účtům ostatních uživatelů nebo činnosti ohrožující integritu systému jsou přísně zakázány, což posiluje atmosféru důvěry a spolupráce.

Ukončení účtu:

Přestože vítáme uživatele v BitApp 24, vyhrazujeme si právo v odůvodněných případech pozastavit nebo zrušit účty. Může k tomu dojít v důsledku porušení našich podmínek používání nebo jiných akcí, které jsou v souladu s dodržováním integrity platformy a komunitních standardů.

Odškodnění:

Při spolupráci se společností BitApp 24 se zavazujete, že odškodníte společnost BitApp 24, její přidružené společnosti a zaměstnance za jakékoli nároky, ztráty nebo škody vyplývající z vašeho používání platformy nebo porušení našich podmínek. Tato doložka zdůrazňuje společný závazek k odpovědnému a etickému zapojení platformy.

Navigace v živém světě BitApp 24 je v souladu s těmito podmínkami a vytváří prostředí důvěry, respektu a integrity.

Skip to content